مهندسی مشاوران شیراز انرژی ( مشیران )

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مهندسی و مشاوره ای در برق و انرژی، خدمات مهندسی تامین و انتقال نیروی برق، طراحی ونظارت بر اجرای شبکه های برق داخلی و مطالعات مهندسی حفاظت و رلیاژ پست های برق در صنایع پتروشیمی

مدیرعامل:محمد پیروانی

تلفن: 36352671-071

فکس:36255681-071

ایمیل: info@moshiran.com

زمینه فعالیت

  • پیمانکاران مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب
  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان

شیراز، گلدشت محمدی کوچه 21/3، پلاک 61