مهندسی قدس نیرو

شرح مختصری از فعالیت ها

نیروگاههای حرارتی ( بخاری، گازی و سیکل ترکیبی )، انرژیهای تجدید پذیر، پست های فشار قوی، خطوط انتقال نیرو، سدهای نیروگاهی برق آبی، شبکه های آبیاری و زهکشی، مطالعات زیست محیطی، خطوط انتقال نفت و گاز، صنایع ریلی

نام مدیرعامل:
فرخ امین

info@ghods-niroo.com

021-88459852

مکان

تهران خیابان مطهری ، بعد از چهار راه سهروردی پلاک 82