مهندسی فرا صنعت بان

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و مشاوره، تأمین تجهیزات و اجرای سیستم های حفاظت کاتدی، پایش خوردگی، تأمین انواع آندهای MMO و تجهیزات خاص حفاظت کاتدی و کنترل خوردگی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی صنایع دریایی و سایر صنایع

نام مدیرعامل :

محمد شمعدانی حق

info@fsb-co.com

5- 88613691- 021

مکان

تهران – ضلع شمالی میدان شیخ بهایی – جنب بانک تجارت – برج مرمر – شماره 15 – طبقه ششم – واحد 11