مهندسی الکو جوش

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات جوشکاری تخصصی، فروش تجهیزات خاص جوشکاری، فروش مواد مصرفی خاص جوشکاری، خدمات بازرسی فنی و تست های غیر مخرب، خدمات مشاوره و آموزش فنی و تخصصی ، تولید کننده نازل مصرفی ، دستگاه جوشکاری الکترو اسلک

نام مدیرعامل:
حمید محمدی

info@pgkco.ir

021-66568462

مکان

تهران ، بزرگراه نواب ، جنب مترو نواب ، ساختمان شهاب 1 ، طبقه 7 واحد 172