مهندسی افرا

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام کلیه امور مشاوره ای درزمینه طرحهای توجیهی، فنی، اقتصادی، امکان سنجی، ظرفیت سنجی و مدیریت

نام مدیر عامل:

اسداله مستوفی

mostofi991@yahoo.com

0313-6682343

مکان

اصفهان- خیابان ملاصدرا- پلاک 1- کوچه اول