مهندسین و صنعت

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع قالب و قطعات صنعتی، قطعات و لوازم صنایع نفت و پتروشیمی

نام مدیرعامل:
محمد حسن نصر

engineers.industry@yahoo.com

۰۷۱۱-۸۲۲۷۸۷۹

مکان

شیراز، بلوار امیرکبیر، ورودی اول کارخانه سیمان، خیابان درنا پلاک ۱۳-۹