مهندسین مشاور نقش جهان – پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

معماری و شهرسازی

نام مدیرعامل:
سید هادی میرمیران

info@njp-arch.com

021-88058827

مکان

تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز جنوبی ، گرمسار شرقی ، شماره 14