هندسین مشاور ایده صنعت مدیریت

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات طراحی و مهندسی برای واحدهای شیمیایی

نام مدیر عامل:

حمید شیدفر

info@idehsanat.com

021-44477690-5

مکان

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی- خیابان خانبابایی- پلاک8- واحد53