مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات مشاوره در زمینه مهندسی ایمنی، شناسایی مخاطرات، مدلسازی پیامدها و مدیریت HSE

نام مدیرعامل :

وحید هاشمی

info@aipceco.com

88871504-88711527 – 021

مکان

تهران - خیابان دستگردی (ظفر) - بین بزرگراه مدرس و آفریقا - پلاک 290 - واحد 3