مهندسین مشاور آتک

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسین مشاور معماری، شهرسازی، سازه و تأسیسات

نام مدیرعامل:
محمد حسن بدیع

info@atec-ir.com

021-88675672

مکان

تهران، خیابان گاندی جنوبی کوچه هشتم پلاک ۴ ساختمان آتک