مهرتاب پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کامپاندهای مهندسی، نمایندگی رسمی شرکت گرانولا آلمان، تولید کننده مستربچ های رنگی، نمایندگی رسمی شرکت Opti-Polymer آلمان، تولید کننده کامپاندهای مهندسی

نام مدیرعامل:
فرهاد صادقی

0512-2543433

مکان

فریمان ، شهرک صنعتی کاویان ، صنعت 6، پلاک 3