مهر آذین پویا سهند

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  کمالی فرد

تلفن    :  04136611014 | 04136674427

فکس  :  04136674427 داخلی 116

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان