مهاد صنعت

شرح مختصری از فعالیت ها

درب های شیشه ای اتوماتیک

نام مدیر عامل:

افشار

mahadsanaat@gmail.com

021-44973692

مکان

تهران- خیابان آیت الله کاشانی- نبش عقیل- ساختمان البرز- طبقه 3