گروه من – تامین تاپ من

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی، تولید کیتهای بیوشیمی، تولید محلولهای بیوشیمی

نام مدیرعامل :

امیر هاشمی

info@mancompany.com

021-669490814

021-66561823

زمینه فعالیت

  • تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق
  • صنایع بهداشتی، آرایشی و مواد شوینده
  • مواد شیمیایی و حلال ها

مکان

تهران - بلوار کشاورز - خیابان قدس - ساختمان شماره 105