طراح و سازنده تجهیزات مکانیکال و فرایندی نظیر انواع مخازن تحت فشار و برجها، مخازن ذخیره، سقف ثابت و شناور، مخازن کروی و دو جداره، مبدل های حرارتی شل و تیوب، جدا کننده های نفت و گاز، سیستم های فیلتراسیون، دی اریتورها، دی سالترهای الکترواستاتیک، هیترهای مستقیم و غیر مستقیم، فلر استاک، دیگ بخار و ارائه خدمات عملیات حرارتی و خدمات تأمین مالی تا سقف 500 میلیارد ریال سالانه

مکان

تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه 6، پلاک 12