مشهد نایلون جوان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع محصولات پلاستیکی

نام مدیرعامل :

مجید جوان

0511- 7277020

مکان

مشهد، خیابان توحید، نبش توحید24