مشهد صدرا

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و تولید لوله، مخازن، اتصالات و پروفیل های کامپوزیتی

نام مدیر عامل:
غلام حسین پیل زور

info@mashadsadra.com

0511-8446615

مکان

مشهد، خیابان دانشگاه ،چهارراه گلستان، گلستان غربی ،ابتدای منوچهری جنوبی پلاک 222