مشهد صدرا شرق
شرح مختصری از فعالیت ها

تولید لوله و اتصالات و مخازن فایبر گلاس (GRP, GRV, GRE) ،پروفیل های کامپوزیتی و خدمات مهندسی وابسته

اطلاعات شرکت