مشاوران توسعه آینده

شرح مختصری از فعالیت ها

اولین و بزرگترین مجری طرح های مدیریت دانش در ایران در حوزه تخصصی مدیریت دانش، محصولات و خدمات نظیر طرح های جامع مدیریت دانش، دو نرم افزار تخصصی مدیریت دانش سازمانی، کارگاه آموزشی، طرح های مستند سازی دانش پروژه و خبرگان و طرح های انتقال دانش پروژه

نام مدیرعامل:

نوید نظافتی

info@mta.co.ir

021-44974523

مکان

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از بزرگراه حکیم، گلستان 26، پلاک 4، واحد 502