مرکب البرز ایران

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مرکب

نام مدیر عامل:

علی رضایی

alborzinkco@gmail.com

021-77144012

مکان

تهران، کیلومتر2 جاده آبعلی، سه راه سازمان آب، پلاک 8، طبقه همکف