مروارید پارس دستجرد

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس مسعود شفیعی

تلفن  :  02533340380

تلفن  :  02533340380  داخلی 101

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان