مدیریت پروژه های انرژی تجدید پذیر مکسان (مورکو)

شرح مختصری از فعالیت ها

پیشگام در پروژه های انرژی تجدیدپذیر در سطح کشور، قابلیت انجام پروژه های متفاوت در زمینه خورشیدی، بادی، زیست توده، نیروگاه های DG, CHP به صورت مهندسی، خرید و ساخت (EPC) و تأمین مالی مورد نیاز پروژه ها (BOT, EPCF)

نام مدیرعامل :

منصور حاجی امینی

info@moreco.ir

021- 22439742

مکان

تهران - زعفرانیه - خیابان اعجازی - خیابان بهزادی - شماره 39- واحد 10