محب پلیمر قم

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید GPPS ( پلی استایرن معمولی ) با گریدهای مختلف

نام مدیرعامل:
محمد علی حاج حسینی

info@mpq.co.ir

0251-3342685

مکان

قم ، کیلومتر 15 جاده قدیم تهران ، فاز دوم شهرک شکوهیه