طراحی، ساخت و تعمیر انواع شناور تا ظرفیت 000/80 تن، طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های فراساحلی و ساحلی، منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

مکان

قم، میدان 72 تن، کیلومتر 3 جاده کوه سفید