مجتمع پترو صنعت گامرون

شرح مختصری از فعالیت ها

فرمالین، هگزامین،رزین اوره فرمالدئید 85 % ، اوره فرمالدئید 65%

نام مدیرعامل:
سید حمید واحدی

sales@gameronpic.com

021-88785578

مکان

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، پلاک 19، طبقه 4 ، واحد 41