تولید انواع رنگهای ساختمانی، صنعتی، دریایی، اتومبیلی، ترافیکی، دارای بزرگترین ناوگان اجرای رنگهای صنعتی در کشور، همکاری گسترده با پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و شرکت های نفتی