ماندانا شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده مواد شیمیایی مصرفی در صنایع بسته بندی

نام مدیرعامل :

بهرام امامی تبریزی

info@mandanachemie.com

0261- 3610725

مکان

کرج، شهرک گرم دره، خیابان ناصریه، خیابان تاج بخش، کوچه احمدی، پلاک 738