ماشینکاری تخصصی رزوه های صنایع نفت و حفاری (API, REG, EUE, VAM TOP, NEW VAM)، مهندسی معکوس و ساخت انواع شفت ها و پیستون رادهای دقیق و حساس تا قطر 600 میلیمتر و طول 12 متر، گیرکوپلینگ ها و ردیوسرهای صنایع پتروشیمی، شاتون ها و میل لنگ های دستگاه های صنعتی، زمینه های تخصصی واردات شامل برینگ ها و تجهیزات مرتبط و همچنین مواد اولیه و ماشین آلات ابزار سازی