مازیار صنعت ماهشهر

شرح مختصری از فعالیت ها

مدیریت و نظارت پروژه های صنعتی، طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های کارگاهی، خدمات پشتیبانی فنی پروژه های صنعتی بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مهندسی خرید، تهیه و تأمین کلیه تجهیزات و کالای پروژه های صنعتی، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، طراحی، ساخت و نصب سازه های فلزی، انجام کلیه فعالیت های نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه های صنعتی، انجام کلیه فعالیت های تعمیر و نگهداشت واحدهای فرآیندی، اجرای پروژه های ساختمانی، بیمارستانی و ابنیه سنگین بتنی، تأمین نیروی انسانی متخصص

نام مدیر عامل:

عبدالرسول هلیسایی

mazyarsanat@gmail.com

065223-44590

مکان

ماهشهر- ناحیه صنعتی- ورودی هتل هلیسا