لیزر ترکیب گاز البرز (لتگا)

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع گاز ها و تأمین کننده

نام مدیر عامل:

یعقوب حسینی

info@ltga.ir

021-7796811

مکان

تهران- تهرانپارس- خیابان احسان- نبش کوچه فکری- ساختمان یاهو110- پللاک 48