لوله گستر گلپایگان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید لوله و اتصالات UPVC و پلی اتیلن

نام مدیرعامل:
رضا سخایی فرد

info@loolegostar.ir

0372-3248372

مکان

گلپایگان، شهرک صنعتی، بلوار صنعت، انتهای خیابان تلاش