قویم شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع چسب

نام مدیر عامل:

سیاوش صادقی

021-44981343

مکان

تهران- کیلو متر17/5 جاده مخصوص کرج- خیابان داروپخش- خیابان 6- پلاک 32