قطعات صنعتی برادران هامونی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :‌

سید جلیل هامونی

0511- 7294512

مکان

مشهد، چهار راه میدان بار نادری، مطهری جنوبی 32، پلاک 38