قطعات توربین شهریار

شرح مختصری از فعالیت ها

بازسازی قطعات داغ انواع توربین های گازی شامل پره های متحرک و ثابت، شیت متال، پره های کمپرسور و همچنین بازسازی انواع یاتاقان

نام مدیرعامل:
عین الله صالحی

o.abutalebi@stc.ir

0263-6608360-6608610

مکان

کرج ، کیلومتر 7 جاده ملارد – بلوار مپنا