یکی از مجموعه های هلدینگ انرژی سپهر، ایجاد شرایط برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی