قالب سازی فن آور پلاستیک
شرح مختصری از فعالیت ها

طراح و سازنده قالب های صنعتی ،خانگی، کشاورزی

اطلاعات شرکت