فیمکو زد اف زد ای

شرح مختصری از فعالیت ها

تأمین کننده تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی

نام مدیرعامل :

خسرو قیصری

info@fimfze.com

021- 22393096

مکان

تهران - خیابان شریعتی - خیابان پل رومی - خیابان حسن اکبری - کوچه رحیم صالحی - پلاک 3