فیدار چرخش آداک

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  مهندس لطیفی

تلفن    :  02133955380

فکس  :  02133955380

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان