فیدار مکانیک رایکا

شرح مختصر فعالیت  :  تامین و تولید قطعات نفت گاز و پتروشیمی

مدیر عامل  : 

تلفن    :  02128426616

فکس  :  02128426616

 

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان