فولاد آلیاژی ایران

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس چایچی یزدی

تلفن    :  02188322626

فکس  :  02188322628

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان