فن آوری ماشین آلات تک

شرح مختصری از فعالیت ها

نصب تجهیزات سنگین در صنایع نفت، گاز و سایر کارخانجات سنگین، تأمین ماشین آلات پیشرفته از قبیل جرثقیل های سنگین و سبک و سایر ماشین آلات صنعتی، ارائه خدمات فنی و تأمین نیروی انسانی در زمینه مهندسی لیفتینگ و نصب تجهیزات مکانیکی

نام مدیر عامل:
آرمان مسروری

info@tak_heavylift.com

021-22044244

مکان

تهران ، بلوار آفریقا ،خیابان تندیس پلاک 11