فن آوران رستا پاد

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس کلبی خانی

تلفن    :  02633539729

فکس  :  02633183

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان