فنی و مهندسی ایمن دژلاک

شرح مختصری از فعالیت ها

انتشار ماهنامه تخصصی « دانش حفاظت »، مشاوره، طراحی و نظارت با سازمان های انرژی اتمی و میراث فرهنگی، وزارت خانه های خارجه، دفاع، ارشاد، تولید سامانه های صدف ( انتقال دهنده صدا، دیتا و فرمان )، پمپ تزریق انسولین، شکاپ، مشکوه و ….

نام مدیرعامل:
حمید هوشیار

dezhlock@gmail.com

021-88730617-88518688

مکان

تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان صابونچی ، کوچه پنجم ، پلاک 43 ،طبقه دوم