احداث پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانجات پتروشیمی، احداث تلمبه خانه ها، ایستگاه های تقویت فشار و مراکز تفکیک گاز، احداث خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب، احداث کارخانجات صنایع سنگین، احداث نیروگاه و خطوط انتقال نیرو، احداث مخازن ذخیره سازی دو جداره بتنی و فلزی، احداث جاده، بزرگراه، پل، اسکله، فرودگاه، احداث شهرک و واحدهای مسکونی