فنی مهندسی توان آزمایان

شرح مختصری از فعالیت ها

دارای رتبه 2 آب از معاونت راهبری ریاست جمهوری در اجرای پروژه های کنترل، تله متری، ایستگاههای پمپاژ تصفیه خانه های فاضلاب و سایر سیستم های اتوماسیون، تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، ترانسدیوسرها و سایر مبدل ها

نام مدیر عامل:
فریبرز خسروی

mktg@tavaan.com

021-88409151

مکان

تهران خیابان شریعتی ، خیابان معلم نبش کوچه زرتشت پلاک 20