فروغ دشت

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین و عرضه تجهیزات و نهاده های کشاورزی

نام مدیرعامل :

محسن کرمی

foroughedasht@gmail.com

1- 66900960 – 021

مکان

تهران، خيابان آزادي، خیابان فرصت شیرازی بعد از تقاطع دکتر قریب، ساختمان 83، ورودي A ، واحد 19