فراورده های شیمیایی لیا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع آلکید رزین

نام مدیرعامل:
ابوالفتح رضاییان مهر

liyachemical@yahoo.com

021-22299974

مکان

تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان دستجردی ، پلاک 79 ، واحد 16