فرافن کسری

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع گسکت های صنعتی مورد مصرف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

نام مدیرعامل:
محمد رضا کریم علمدار

faraji_farafankasra@yahoo.com

086-32232473

مکان

اراک، میدان امام خمینی میدان شورا کوچه بارو حصار