ارائه خدمات جهت ترانزیت فرآورده های نفتی، انجام بانکرینگ در منطقه، ارائه خدمات بندری و دریایی، ذخیره سازی و صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، انجام پروژه های EPC مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی