فراز کالای جیحون

شرح مختصری از فعالیت ها

مدیریت زنجیره تامین کالای شیمیایی مصرفی صنایع پتروشیمی از مبادی بین المللی

نام مدیرعامل :

مقتدری زاده

info@jfksupport.co

021- 88208786

مکان

تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، خیابان نیلو، پلاک 18